× login

Saucony lanserar Saucony Stride Lab

Ett innovativt löpanalyssystem som ger en djupgående analys av en löpares unika löpsteg. Den höga nivån på den feedback löparna får kan förbättra löprådgivningen och valet av skor.

Löpanalysmetoden börjar med en diskussion för att förstå hur löpningen passar in i din livsstil, inklusive frågor om vad du föredrar och din skadehistorik. Detta följs av en kort löpning på löpbandet för att få tio sekunders video från tre höghastighetskameror, som placerats så att de kan utvärdera kroppshållning och löpstil. Kamerorna arbetar synkroniserat så att de läser av ditt löpsteg från flera vinklar: bakifrån, framifrån och från sidan.

Analysen ur tre vinklar gör att det går att noga analysera varje löpares unika löpsteg, vilket ger en djupare förståelse för rörlighet, stabilitet, kontroll och form.

Varje Stride Lab-session är 45 minuter lång, och Saucony Stride Lab är på turné under 2016 och 2017.

Registrera